Auteurs

Jan Postema (1954) is werkzaam bij KPN Consulting als projectmanagement consultant. Hij richt zich enerzijds op het belang van projecten als fenomeen, voortkomend uit de verhalen die erover verteld worden voorafgaand aan, tijdens en na afloop van een project. En anderzijds richt hij zich op de herkomst van het huidige denken over projecten en projectmanagement, in het bijzonder voor wat betreft plaats en betekenis ervan in de toekomst. Daarnaast houdt hij zich binnen KPN Consulting bezig met privacy en de ethiek van big data.

Telefoon 06 29 52 88 34 – email jan.postema@kpn.com

John Verstrepen heeft een groot scala aan projecten uitgevoerd. Onder andere bij BSO (nu ATOS Origin) en Twynstra Gudde. Begonnen als bestuurslid bij IPMA Nederland, was hij er later actief als directeur. In die rol was hij initiator van verschillende IPMA-NL boeken en meer dan 10 jaar verantwoordelijk voor de Projectmanagement Parades en IPMA jaarcongressen. Zo heeft hij veel van de ontwikkelingen in de professie project management van nabij meegemaakt.

Van Haren Publishing heeft hem benaderd om de ontwikkeling van de professie in de nabije toekomst te verkennen. Daarvoor heeft hij een schrijverscollectief gevormd.

Telefoon 06 38 53 58 23 – email jav@kpnmail.nl

Roelof van der Weg is onderzoeker en adviseur in de wereld van projecten en programma’s. Hij is zelfstandig ondernemer en geassocieerd aan het bureau p2. Hij vindt zijn werkterrein bij  verschillende organisaties, waaronder netwerkbedrijven, waterschappen, onderwijsinstellingen, provincies, voedingsmiddelen industrie, gemeentes.

Daarvoor was hij  8 jaar organisatieadviseur bij Twynstra Gudde, waar hij deel uitmaakte van de adviesgroep Professionaliseren Project- en Programmamanagement. Voordat hij de overstap maakte naar het adviesvak was zijn werk meer technologie georiënteerd en werkte hij bij Philips en TNO.

Telefoon 06 20 42 96 06 – email rwg@viadw.nl

Ben van de Laar heeft ruim 25 jaar ervaring als een mensgerichte project- interim- en verandermanager, trainer en coach. Hij weet teamleden te enthousiasmeren en is daarbij resultaatgericht. Uitgangspunt bij veranderingen is dat management en medewerkers actief meedenken en meewerken bij het scheppen van een omgeving waarin men effectief, efficiënt en met plezier werkt. Ben schrijft als coauteur van het boek “Projectmanager in Transitie” over het belang van emotie en succescompetenties in projecten en toekomstscenario’s. 

Telefoon 06 55 78 33 81 – email benvdlaar@gmail.com

Hans Jacobs geniet samen met zijn vrouw van zijn pensioen met onder andere reizen, golfen en het oppassen op de kleinkinderen.

In zijn achterliggend betaald werkzaam leven heeft hij  veranderprogramma’s op het gebied van logistiek, operations en sales gemanaged, afgewisseld met uitdagende lijnmanagement en consultancy functies in grote en kleine organisaties.

Van 2005 tot 2015 had hij een adviesbedrijf met als specialiteit competentieontwikkeling.

Telefoon: 06 30 61 01 98 – email jcjacobs@planet.nl

Liesbeth Rijsdijk is lid van het managementteam van de internationale opleiding Global Project and Change Management van Windesheim Honours College en is als onderzoeker verbonden aan het Lectoraat Sociale Innovatie van Hogeschool Windesheim in Zwolle. Liesbeth heeft enkele jaren voor verschillende VN organisaties in de Pacific en Centraal Azië gewerkt aan complexe vraagstukken op het gebied van armoedebestrijding, drugspreventie en HIV en AIDS preventie. In 2013 promoveerde zij aan de Universiteit Maastricht in de Psychologie en Neuropsychologie met een onderzoek naar seksuele en reproductieve gezondheid en rechten van jongeren in Oeganda. Het onderzoek waar zij samen met collega’s aan werkt richt zich op ‘wicked’ transitievraagstukken op het terrein van duurzaamheid, zoals energietransitie en klimaatadaptatie. Steeds meer projectmanagers krijgen naar verwachting te maken met dit type vraagstukken. Het onderzoek richt zich op het verkrijgen van inzicht in leiderschapscompetenties, succescriteria en -factoren, ‘governance’ en hoe deze vraagstukken effectief aan te pakken.

Telefoon 88 469 77 67- email E.Rijsdijk@windesheim.nl

Na haar afstuderen als Arbeid- en Organisatie psycholoog aan de Universiteit van Tilburg en gedeeltelijk aan Monash University in Melbourne (Australië) is Maike de Bot haar carrière gestart bij Rabobank Nederland in Eindhoven. Na vervolgens 10 jaar bij KLM te hebben gewerkt, als laatste als Director HR Policies, heeft ze de overstap gemaakt naar Hogeschool Windesheim in Zwolle. Hier kon zij twee interesses te combineren: onderwijs en onderzoek. Momenteel werkt ze als hogeschool docent binnen de HRM opleiding en als onderzoeker bij het lectoraat Sociale Innovatie. Het onderzoek waar zij aan werkt richt zich op ‘wicked’ vraagstukken; weerbarstige, complexe en (mogelijk) onoplosbare problemen. Steeds meer projectmanagers krijgen naar verwachting te maken met dit type vraagstukken. Het onderzoek richt zich op het verkrijgen van inzicht in leiderschapscompetenties, succescriteria en -factoren, ‘governance’ en hoe deze vraagstukken effectief aan te pakken. 

Illustraties

Andy Lo Tam Loi - Telefoon  6 81 92 43 23 – email andy@lodsgn.nl

 

Wilt u meer weten? Neem dan contact op met:

John Verstrepen- Telefoon 06 38 53 58 23 – email jav@kpnmail.nl