Inhoud boek 'PM in transitie'

Successen uit het verleden bieden ook in projectmanagement geen garantie voor de toekomst. De dagelijkse projectmanagement praktijk bewijst dat projecten uitgevoerd in ontwikkelende organisaties zich onvoorspelbaar ontwikkelen. 

Ervaringen bieden wel houvast. in dit boek ontdekt u welk oplossingen in welke situaties lijken te werken. Lijken, want organisaties gedragen zich als levende, zich ontwikkelende organismen. De projectmanager kan en mag niet alleen vertrouwen op projectmanagement theorieën maar moet deze creatief inzetten waar mogelijk of nodig. Van uit zijn kennis en ervaring moet hij zijn projectteam met het nodige doorzettingsvermogen aansturen.

In dit boek gebruiken we modellen daarom niet voorschrijvend maar als denkraam voor het classificeren van vraagstukken, situaties en systemen. 

Zes auteurs hebben vanuit sterk uiteenlopende perspectieven hun bijzondere beeld van/visie op de ontwikkelingen gegeven. 

Onderwerpen boek:

  • dreigt projectmanagement een doodlopende weg in te slaan?
  • stromingen in projectmanagement
  • de irrationaliteit van projecten
  • oplossen van wicked vraagstukken
  • competenties van een projectmanager
  • trends in de ontwikkeling van projectmanagement
  • interviews met acht eigenzinnige projectmanagers