PM in Transitie

Alle theorieën en modellen over projectmanagement ten spijt, ontwikkelt menig project zich toch anders dan gehoopt. Kennen projectmanagers hun klassiekers niet? Of hebben die hun werking misschien verloren?

In projectmanagementland volgen nieuwe ontwikkelingen elkaar in snel tempo op: andere aanpakken, andere rollen voor de “projectmanager” waarin het woord “project” niet eens meer terug is te vinden en het vervagen van het onderscheid tussen lijn- en projectmanagement op veel plekken. Aan de projectmanager in transitie worden steeds meer eisen gesteld op het gebied van verandermanagement, coaching- en teambuildings-vaardigheden terwijl de druk om te presteren in het project voortdurend toeneemt.Eveneens neemt het belang van projecten alleen maar toe. Denk bijvoorbeeld aan projecten als Ruimte voor de Rivier, Luchthaven Lelystad of het elektronisch patiëntendossier.

Dit boek is in samenwerking met diverse auteurs tot stand gekomen, waarbij de grenzen van het vak opgerekt worden. Dit doen we door vanuit verschillende invalshoeken te verkennen waar zich de blinde vlekken in het gangbare gedachtengoed bevinden. Vervolgens kleuren we deze blinde vlekken met nieuwe inzichten in.

Met dit boek willen we projectmanagers van nu aan het denken zetten, zodat zij zich beter kunnen voor bereiden op hun toekomst en die van hun organisatie. Daarnaast willen we lezingen en workshops de dialoog aangaan, waarvoor we o.a. deze website willen gebruiken.