Voor wie?

Het boek richt zich op leiding- en richtinggevenden in en om projecten: lijnmanagers, projectmanagers, opdrachtgevers, projectleiders en adviseurs.

Management en opdrachtgevers: de keuze voor een projectmanagement-aanpak binnen een organisatie heeft consequenties voor het beleid en de manier van (be)sturen. Daarnaast is aandacht nodig voor de wijze waarop mensen handelen en werken

Projectmanagers en projectleiders: het landschap voor projectmanagement zal grondig veranderen. Houd de ontwikkeling nauwlettend in de gaten en kies tijdig voor de ontwikkelingsrichting die bij je past. Dit boek geeft een overzicht van de (mogelijke) ontwikkelingen.